fbpx

Priser

Här hittar du information om våra priser för dig som kommer till oss som privatpatient. Du får en mottagningstid inom 2-3 dagar med omgående behandling. Varmt välkommen!

Mottagningsbesök

Mottagningsbesök

Provtagning

Telefontid

Brev

1 500 kr

1 500 kr

850 kr

525 kr

Kirurgi på huden

Talgkörtel

Nageltrång - operation

Fettknöl - mindre än 5 cm

Fettknöl - större än 5 cm

Gynekomasti - ensidig

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

10 200 kr

17 040 kr

Anala besvär

Yttre hemorrojder

Analflikar

Analfissur - injektion

Analfistel klyvning - narkos

Hemorrojder gummiringsligatur

Hemorrojdoperation - narkos

Hemorrojdoperation - stapeling

Pilonidalsinusoperation - narkos

8 925 kr

8 925 kr

8 500 kr

20 120 kr

3 280 kr

16 300 kr

18 700 kr

21 620 kr

Mage & tarm

Gastroskopi

Gastroskopi inkl. biopsi

Sigmoideoskopi

Sigmoideoskopi inkl. biopsi

Koloskopi

Koloskopi inkl. biopsi

Proktoskopi

Rektoskopi

4 470 kr

8 400 kr

3 970 kr

6 270 kr

6 815 kr

8 915 kr

1 210 kr

1 815 kr

OBS - Vid narkos tillkommer en avgift på 4 800 kr

Bråckkirurgi

Åderbråck - lokalbedövning

Bukväggsbråck

Ärrbråck

Navelbråck

Ljumskbråck nät - lokalbed.

Ljumskbråck nät - narkos

Ljumskbråck - titthålsoperation

Ljumskbråck - titthålsoperation

bägge sidor

15 810 kr

34 600 kr

34 600 kr

22 840 kr

17 550 kr

22 350 kr

32 960 kr

59 800 kr

Gynekologi

Rådgivande samtal

Gynekologisk undersökning

Vaginal ultraljudsundersökning

Kontinenstest

Analsfinkter - rekonstruktion

Analsfinkter - sutur

Blygdläppsförminskning - lokalbed.

Blygdläppsförminskning - narkos

Framfall nät - lokalbed.

Framfall nät - narkos

Spolning äggledare - laparaskopisk

Insättning spiral - lokalbed.

Insättning spiral - narkos

Uttagning spiral -lokalbed.

Uttagning spiral - narkos

Sterilisering - lokalbed.

Sterilisering - narkos

Äggstockscysta - lokalbed.

Äggstockscysta - narkos

1 200 kr

1 200 kr

2 400 kr

2 400 kr

15 000 kr

15 000 kr

20 000 kr

24 800 kr

32 200 kr

37 000 kr

45 000 kr

2 400 kr

7 200 kr

2 400 kr

7 000 kr

35 000 kr

39 800 kr

44 200 kr

49 000 kr

Kirurgi på huden
Nageltrång, königsoperation
5 000 kr
Talgkörtel
5 000 kr
Fettknöl mindre än 5 cm
5 000 kr
Fettknöl större än 5 cm
10 200 kr
Gynekomasti ensidig
17 040 kr
Mottagningsbesök
Mottagningsbesök
1 500 kr
Provtagning - pris kan variera
1 500 kr
Telefontid
850 kr
Brev
400 kr
Anala besvär
Yttre hemorrojder
8 925 kr
Analflikar
8 925 kr
Analfissur, injektion
8 500 kr
Analfistel, klyvning
20 120 kr - inkl. narkos
Hemorrojder, gummiringsligatur
3 280 kr - exkl. biopsi
Hemorrojdoperation, narkos
16 300 kr - inkl. narkos
Hemorrojdoperation, stapeling
18 700 kr - inkl. narkos
Pilonidalsinusoperation
21 620 kr - inkl. narkos
Mage & tarm
Gastroskopi
4 470 kr
Gastroskopi inkl. biopsi
8 400 kr
Proktoskopi
1 210 kr
Rektoskopi
1 850 kr
Sigmoideoskopi
3 970 kr
Sigmoideoskopi inkl. biopsi
6 270 kr
Koloskopi
6 815 kr
Koloskopi inkl biopsi
8 915 kr
OBS - Vid behov av narkos tillkommer en avgift på 4 800 kr på det ord. priset
Bråckkirurgi
Åderbråck, lokalbedövning
15 810 kr
Ljumskbråckoperation m. nät - lokalbedövning
17 550 kr - inkl. narkos
Ljumskbråckoperation m. nät - narkos
22 350 kr - inkl. narkos
Titthålsoperation ljumskbråck
32 960 kr - inkl. narkos
Titthålsoperation ljumskbråk bägge sidor
59 800 kr - inkl. narkos
Bukväggsbråck
34 600 kr - inkl. narkos
Ärrbråck
34 600 kr - inkl. narkos
Navelbråck
22 840 kr - inkl. narkos
Gynekologi
Rådgivande samtal
1 200 kr
Gynekologisk undersökning
1 200 kr
Vaginal ultraljudsundersökning
2 400 kr
Kontinenstest
2 400 kr
Analsfinkter rekonstruktion
15 000 kr
Analsfinkter sutur
15 000 kr
Blygdläppsförminskning - lokalbedövning
20 000 kr
Blygdläppsförminskning - narkos
24 800 kr
Framfall m. nät - lokalbedövning
32 200 kr
Framfall m. nät - narkos
37 000 kr
Insättning av spiral - lokalbedövning
2 400 kr
Insättning av spiral - narkos
7 200 kr
Uttagning av spiral - lokalbedövning
2 400 kr
Uttagning av spiral - narkos
7 000 kr
Sterilisering laparoskopi - lokalbedövning
35 000 kr
Sterilisering laparoskopi - narkos
39 800 kr
Spolning av äggledare - laparoskopisk
45 000 kr
Äggstockscysta laparoskopi - lokalbedövning
44 200 kr
Äggstockscysta laparoskopi - narkos
49 000 kr

Har du några andra frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss. Vi vet att läkarbesök och sjukdomar kan kännas jobbigt att prata om. Om du har några frågor eller funderingar kring en åkomma eller ditt besök så tveka inte att kontakta någon av våra sjuksköterskor på 031- 18 88 18 eller info@stiernstam.se så hjälper vi dig. Varmt välkommen

|  2019 © All Rights Reserved  |  Kirurgilakarhuset.se  |  Stiernstam Läkarservice AB  |